Home / Akce které již proběhly / Letní příměstské tábory 2019 – již proběhlo

Letní příměstské tábory 2019 – již proběhlo

Pro letošek jsme připravili 6 týdenních turnusů příměstského tábora pro děti od 5 do 15 let se zdravotním postižením, jejich sourozence a případně kamarády. Tábor je vhodný i pro děti bez postižení.

Vše je připraveno tak, aby byla dětem s postižením zajištěna potřebná péče, zajímavý program a možnost kontaktu s jejich vrstevníky. Pro děti bez postižení je připraven bohatý program se zajímavými aktivitami a dostatkem pohybu.

Program je citlivě sestaven tak, aby byl tábor příjemným a bezpečným prostředím pro všechny přihlášené děti. O děti s postižením budou pečovat kvalifikovaní vedoucí. Základna tábora bude v Komunitním centru Filipovka.

 


Poznámka pro děti s postižením

Z organizačních důvodů a v zájmu zajištění odpovídající péče o děti s postižením, je tábor vhodný pouze pro děti s lehčím typem postižení, které nepotřebují stálou individuální péči. V opačném případě je nutné, aby si rodiče k dítěti zajistili osobního asistenta. Možnost přijmout dítě do příměstského tábora bude posuzována sociálním pracovníkem na osobní schůzce, ke které budou rodiče (zákonní zástupci) dětí pozváni po přijetí přihlášky.


Kapacita jednoho týdenního turnusu je 15 dětí (10 dětí s postižením a 5 dětí bez postižení).


Příměstské tábory budou probíhat v šesti týdenních turnusech s tématicky zaměřeným programem

 • I. turnus (8. – 12. 7.) – Hledání pokladu
 • II. turnus (15. – 19. 7.) – Cesta kolem světa
 • III. turnus (29. 7. – 2. 8.) – Pohádkový svět
 • IV. turnus (12. 8. – 16. 8.) – Hledání pokladu
 • V. turnus (19. – 23. 8.) – Cesta kolem světa
 • VI. turnus (26. – 30. 8.) – Pohádkový svět

V rámci tématu budou jednotlivé aktivity navrženy s přihlédnutím k věku a možnostem dětí, tak aby si hledání pokladů, cestu kolem světa a pohádkový svět dokonale užily a mohly se vždy aktivně zapojit.


Hledání pokladu

Plnění úkolů, řešení hádanek, překonávání překážek a různých nástrah, to vše budou muset děti podstoupit, aby mohly najít tajný poklad. 

Cesta kolem světa

Každý den s dětmi procestujeme jinou část světa. Začneme v Čechách a Evropě, projdeme Afrikou i Asií, stavíme se v Austrálii a skončíme v Americe.

Pohádkový svět

S dětmi se přeneseme do světa pohádkových postav a superhrdinů. Program bude plný tematické zábavy, včetně radovánek ve skákacím hradu.


Program běžného dne v příměstském táboře:

08:00 – 09:00 přebírání dětí, začátek dopoledního programu
09:00 – 11:00 dopolední program společný pro všechny děti
10:30 – 11:00 dopolední svačinka
11:00 – 12:45 pokračování v dopoledním společném programu
12:45 – 13:15 společný oběd v restauraci Maják
13:15 – 14:00 odpočinkové aktivity, procházka
14:00 – 15:00 odpolední program, děti budou rozděleny do skupin dle věku
15:00 – 15:30 odpolední svačinka
15:30 – 16:00 pokračování v odpoledním programu
16:00 – 17:00 předávání dětí rodičům

Každý pátek, od 15,00 bude denní program doplněn  o táborák s opékáním špekáčků, na který jsou zvány i rodiny dětí a jejich kamarádi.


Organizační pokyny (závazné pro účastníky příměstského tábora ve Filipovce)

 • Pro přihlášení dítěte do tábora je třeba vyplnit online přihlášku (viz níže).
 • Účast dětí na táboře je vždy na celý týden (Pondělí až Pátek), v případě kratší účasti se cena nesnižuje.
 • Potvrzení o přijetí přihlášky je zasíláno automaticky. Potvrzení o přihlášení dítěte do tábora je zasíláno elektronicky po posouzení přihlášky.
 • Přihlášky jsou posuzovány individuálně na základě organizačních a kapacitních možností.
 • První den (při předávání dětí) je nutné:
  • doložit kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
  • potvrzení o bezinfekčnosti konkrétního dítěte (formulář o potvrzení bezinfekčnosti bude zákonným zástupcům zaslán elektronicky),
  • podepsaná taška s náhradním oblečením, která bude zůstávat v Centru Filipovka po celou dobu trvání turnusu.
 • Přebírání dětí bude probíhat každý den od 8:00 do 9:00 a od 16:00 do 17:00 (výjimku lze domluvit s manažerskou tábora a je potřeba o ni požádat v přihlášce).
 • Stravování dětí bude zajištěno formou malé dopolední svačinky, oběda a odpolední svačinky. Oběd bude zajištěn v nedaleké restauraci Maják. V případě dětí s dietou bude strava zajištěna ohřátím oběda, který si děti přinesou s sebou z domu (cena tábora se u dětí s dietou nesnižuje).
 • Po dobu pobytu na táboře děti nesmí používat mobilní telefony, tablety a ostatní elektroniku (bude uložena v Centru Filipovka).
 • Další pokyny budou upřesněny před zahájením příslušného turnusu.

Cena (účastnický poplatek) za jedno dítě a jeden turnus je 3.500 Kč.

 • V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré náklady na program včetně svačinek, pitného režimu, oběda a špekáčků na závěrečný táborák.
 • Tábor je třeba uhradit předem, převodem na účet na základě uvedených údajů ve faktuře, která Vám bude zaslána elektronicky s potvrzením o zařazení dítěte do tábora. Splatnost faktury je 21 dní od jejího vystavení, nejpozději však do 21.6.2019.

Storno podmínky

Při stornování již potvrzeného a zaplaceného tábora není nutné udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba pro uplatnění zvýhodněných storno poplatků potvrzení lékaře. Storno poplatky se určují za každé přihlášené dítě, dle délky pobytu (počtu stornovaných turnusů), jednotlivě. Storno poplatek bude odečten od účastnického poplatku a zbytek bude vrácen bezhotovostním převodem.

 • odhlášení 30 a více dní před zahájením turnusu – storno poplatek 0% (bude vrácen celý účastnický poplatek)
 • odhlášení 29 – 7 dní před zahájením turnusu – storno poplatek 50 % (bude vrácena polovina účastnického poplatku)
 • odhlášení 6 a méně dní před zahájením turnusu – storno poplatek 100 % (nebude vrácen účastnický poplatek)
 • odhlášení kdykoli se zajištěním náhradníka – storno poplatek 0% (bude vrácen celý účastnický poplatek)
 • odhlášení ze zdravotních důvodů (doložené potvrzením od lékaře) – storno poplatek 10% (bude vráceno 90% účastnického poplatku)

Kontakt na manažerku příměstského tábora

 • Mgr. Aneta Procházková
 • tel.: 734 622 979
 • email: tabory@hornomlynska.cz

Přihláška dítěte na příměstský tábor

Termín pro zaslání přihlášky je do 31. května 2019, v případě nenaplnění některých turnusů bude následně prodloužen (na to ale prosím nespoléhejte).

Dítě můžete přihlásit na více turnusů současně. V případě, že přihlašujete více dětí, vyplňte přihlášku pro každé dítě zvlášť.

Po odeslání přihlášky Vám zašleme e-mail potvrzující její doručení a následně Vás bude kontaktovat manažerka příměstského tábora, která Vám potvrdí přihlášení vašeho dítěte do tábora a sdělí další informace.

Údaje označené * jsou pro odeslání přihlášky povinné.

PRO ZOBRAZENÍ PŘIHLÁŠKY KLIKNĚTE NA ŠIPKU

1. Vyberte turnus, na který chcete dítě přihlásit* (pro výběr více turnusů podržte klávesu "Ctrl")

2. Údaje o zákonném zástupci dítěte (budou využity pro komunikaci s vámi a pro vystavení faktury k úhradě tábora)

Jméno a příjmení* -

Adresa bydliště* -

E-mail* -

Telefon* -

3. Údaje o přihlašovaném dítěti

Jméno a příjmení dítěte* -

Věk dítěte v době konání tábora* -

Má dítě nějaké zdravotní postižení?*    ne ano

Pokud ano upřesněte druh postižení    tělesné mentální sluchové zrakové kombinované

4. Další informace o přihlašovaném dítěti

Uveďte případné zdravotní omezení přihlašovaného dítěte

Uveďte další informace o dítěti, které bychom měli vědět

5. Prohlášení

Odesláním přihlášky závazně přihlašuji své dítě do příměstského tábora. Prohlašuji, že jsem si pečlivě přečetl(a) podrobné informace a beru je na vědomí.

Zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. A beru na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů je společnost Hornomlýnská, o.p.s. se sídlem Filipova 2013/1, Chodov, Praha 4 148 00, IČ: 01615939. Současně beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřebu organizačního zajištění příměstských táborů ve Filipovce.

Kontrolní otázka proti aktivitě internetových robotů.

Top