Home / Letní příměstské tábory 2018

Letní příměstské tábory 2018

Hurá, prázdniny se blíží a ve Filipovce budou opět příměstské tábory.

Pro rok 2018 jsme připravili 6 týdenních turnusů příměstského tábora s integračním programem.

Týdny plné zábavy, radovánek, dobrodružství a príma her pro všechny děti z Prahy ve věku:

 • od 6 do 15 let (všechny turnusy)
 • od 3 do 6 let (pouze II.,III. a VI. turnus).

Vše je nachystáno tak, aby zdravé děti měly dostatek pohybu a zážitků a děti s handicapem si mohly užít kontaktu s vrstevníky, ale zároveň měly pohodlí a péči, kterou jejich stav vyžaduje.


Poznámka pro děti s postižením

V případě dětí s postižením, které jsou uživateli sociálních služeb společnosti Hornomlýnská, o.p.s., doporučujeme jejich rodičům (zákonným zástupcům) konzultovat přihlášení dítěte do tábora se sociálním pracovníkem příslušné sociální služby (osobní asistence, odlehčovací služba).

Z organizačních důvodů a v zájmu zajištění odpovídající péče o děti s postižením, je tábor vhodný pouze pro děti s lehčím postižením, které nepotřebují stálou individuální péči a jsou začlenitelné do menších skupin. V opačném případě je nutné, aby si rodiče k dítěti zajistili osobního asistenta.

Individuální potřeby dítěte specifikujte podrobně do přihlášky.


Kapacita jednotlivých turnusů je předběžně plánována na 10 – 15 dětí.

Program je citlivě  sestaven tak, aby tábor byl příjemným a bezpečným prostředím pro všechny přihlášené děti.  O děti s handicapem budou pečovat kvalifikovaní vedoucí. Základna tábora bude v Komunitním centru Filipovka.


Tábor probíhá od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 17.00 hod. Dopolední program bude společný pro všechny, odpolední bude rozdělený do skupin.

Příměstské tábory proběhnou v šesti turnusech.

 • I. turnus (9. – 13. července 2018) – CESTUJEME A OBJEVUJEME pro děti ve věku 6 – 15 let
 • II. turnus (16. – 20. července 2018) – PROŽÍVÁME DOBRODRUŽSTVÍ pro děti ve věku 3 – 15 let
 • III. turnus (30. července – 3. srpna 2018) – CESTUJEME A OBJEVUJEME pro děti ve věku 3 – 15 let
 • IV. turnus (6. – 10. srpna 2018) – PROŽÍVÁME DOBRODRUŽSTVÍ pro děti ve věku 6 – 15 let
 • V. turnus (20. – 24. srpna 2018) – CESTUJEME A OBJEVUJEME pro děti ve věku 6 – 15 let
 • VI. turnus (27. – 31. srpna 2018) – PROŽÍVÁME DOBRODRUŽSTVÍ pro děti ve věku 3 – 15 let

Cestujeme a objevujeme I., III. a V. turnus

Každý den se dětmi procestujeme jinou část světa. Začneme v Čechách a Evropě, projdeme Afrikou i Asií, stavíme se v Austrálii a skončíme v Americe. Během dopoledne děti seznámíme s příslušnou částí světa a zjistíme co o ní děti vědí. Odpolední program se bude tématicky vázat k dané části světa. Samozřejmostí jsou soutěže, výtvarné hry, pohybové hry na zahradě a malé výlety po okolí.

Prožíváme dobrodružství II., IV. a VI. turnus

Každý den si s dětmi vybere tradiční a známé dobrodruhy. Dopoledne si o nich něco řekneme a zjistíme jestli je dětí znají. Odpoledne pak s dětmi prožijeme podobná dobrodružství jako zažívali indiáni, zlatokopové, kosmonauti, komixoví hrdinové, sportovci apod. Samozřejmostí jsou soutěže, výtvarné hry, pohybové hry na zahradě a malé výlety po okolí.


Páteční závěrečný táborák 

Každý turnus zakončíme společným táborákem s opékáním špekáčků. Společný rozlučkový táborák zapálíme v 15,00 hod. a špekáčky si opečeme v 16,00 hod. Na opékání špekáčku srdečně zveme rodiny dětí se kterými rádi posedíme a společně zakončíme týden.


Organizační pokyny

Věnujte pozornost níže uvedeným pokynům, které jsou pro účastníky tábora závazné.

 • Účast dětí v táboře je po celý týden. V případě kratší účasti, se cena nesnižuje.
 • Pro přihlášení dítěte je potřeba vyplnit a odeslat on-line přihlášku viz níže.
 • Potvrzení o přijetí přihlášky je zasíláno automaticky. Potvrzení o přihlášení dítěte do tábora je zasláno elektronicky po posouzení přihlášky.
 • Přihlášky jsou posuzovány individuálně na základě organizačních a kapacitních možností. 
 • Přebírání a předávání dětí bude probíhat každý den od 8,00 do 9,00 a od 16,00 do 17,00 hod. (výjimky povoluje manažerka tábora a je potřeba o ně požádat v přihlášce)
 • Stravování dětí je zajištěno formou malé dopolední a odpolední svačinky. Oběd bude zajištěn v nedaleké restauraci Maják. V případě dětí s dietou bude strava zajištěna ohřátím oběda, který si děti přinesou sebou (cena tábora se u dětí s dietou nesnižuje).
 • První den při předávání dětí rodiče odevzdají kopii kartičky zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti (formulář potvrzení bude zaslán rodičům).
 • První den při předání dětí rodiče odevzdají podepsanou tašku z náhradním oblečením, která zůstává v Centru Filipovka po celou dobu turnusu.
 • Po dobu pobytu v táboře dětí nesmí používat mobilní telefony, tablety a ostatní elektroniku (bude uložena v Centru Filipovka).
 • Další pokyny budou upřesněny před zahájením příslušného turnusu.

Cena tábora

 • Cena je 2.500 Kč/týden (pondělí-pátek)

V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré náklady na program včetně svačinek, pitného režimu, oběda a špekáčku na závěrečný táborák. 

Tábor je potřeba uhradit předem, převodem na účet podle údajů ve faktuře, která vám bude zaslána elektronicky s potvrzením o zařazení dítěte do tábora. Splatnost faktury je 21 dní od jejího vystavení, nejpozději však 21. června 2018.

Storno podmínky

Při stornování již potvrzeného a zaplaceného tábora není nutné udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba pro uplatnění zvýhodněných storno poplatků potvrzení lékaře. Storno poplatky se určují za každého přihlášeného táborníka, dle délky pobytu (počtu stornovaných turnusů), jednotlivě. Storno poplatek bude odečten od již zaplaceného účastnického poplatku a zbytek bude vrácen bezhotovostním převodem.

 • odhlášení 30 a více dní před zahájením turnusu – storno poplatek 0% (bude vrácen celý účastnický poplatek)
 • odhlášení 29 – 7 dní před zahájením turnusu – storno poplatek 50 % (bude vrácena polovina účastnického poplatku)
 • odhlášení 6 a méně dní před zahájením turnusu – storno poplatek 100 % (nebude vrácen účastnický poplatek)
 • odhlášení kdykoli se zajištěním náhradníka – storno poplatek 0% (bude vrácen celý účastnický poplatek)
 • odhlášení ze zdravotních důvodů – storno poplatek 25 % (podmínkou je doložení potvrzení od lékaře), v případě dětí s hendikepem je při odhlášení ze zdravotních důvodů storno poplatek 0 %.

Personální zajištění tábora

 • Manažerka příměstského tábora – Mgr. Aneta Procházková (tabory@hornomlynska.cz, 721 835 603)
 • Hlavní vedoucí – každý turnus bude mít svou hlavní vedoucí.
 • Vedoucí – v každém turnusu bude takový počet vedoucích, aby byla zajištěna adekvátní péče o děti vzhledem k programu. O děti s hendikepem budou pečovat vedoucí se zkušenostmi v osobní asistenci u dětí se zdravotním postižením.

Přihláška dítěte na příměstský tábor

Termín pro zaslání přihlášky je do 31. května 2018, v případě nenaplnění některých turnusů bude následně prodloužen (na to ale prosím nespoléhejte).

V případě, že přihlašujete více dětí, tak vyplňte přihlášku pro každé dítě zvlášť. To samé platí pokud přihlašujete dítě na více turnusů, i v tomto případě vyplňte přihlášku na každý turnus zvlášť.

PRO ZOBRAZENÍ PŘIHLÁŠKY KLIKNĚTE NA ŠIPKU

1. Vyberte turnus, na který chcete dítě přihlásit

2. Údaje o zákonném zástupci dítěte (budou využity pro komunikaci s vámi a pro vystavení faktury k úhradě tábora)

Jméno a příjmení (vyžadováno) -

Adresa bydliště (vyžadováno) -

E-mail (vyžadováno) -

Telefon -

3. Údaje o přihlašovaném dítěti

Jméno a příjmení dítěte (vyžadováno) -

Věk dítěte v době konání tábora (vyžadováno) -

Má dítě nějaké zdravotní postižení?    ne ano

Pokud ano upřesněte druh postižení    tělesné mentální sluchové zrakové kombinované

Uveďte případné zdravotní omezení přihlašovaného dítěte

Uveďte další informace o dítěti, který bychom měli vědět

4. Prohlášení

Odesláním přihlášky závazně přihlašuji své dítě do příměstského tábora. Prohlašuji, že jsem si pečlivě přečetl(a) Podrobné pokyny a beru je na vědomí. Současně prohlašuji, že souhlasím s evidencí osobních údajů pro potřeby organizačního zajištění tábora.

Kontrolní otázka proti aktivitě internetových robotů

Top